Rittplan

Startkontingent
M/K 10-16: 160,- pr ritt
M/K 6-9: 100,- pr ritt

Påmeldingsinformasjon
Online påmelding og betaling
Påmeldingsfrist: ……..2017. INGEN ETTERANMELDING.

Utlevering av startnr. og chip
Det blir lagvis utdeling av start nr. i sekretariatet fredag. Start nr. skal benyttes begge dager.
Startnummer og målfotonummer plassering opplyses på lagledermøte.
Begge startnummer skal brukes på alle tre etapper. Husk! Startnummer SKAL IKKE BRETTES ELLER KLIPPES!

EMIT brikker
Ryttere som ikke har med personlige brikker, kan leie brikke for kr. 100,- + depositum på kr. 200,-. Brikker som ikke blir levert, blir fakturert for kr. 1 000,- til respektive klubb.

Ryttere 10-12 år får låne brikke gratis. Ryttere 13-16 år kan leie brikke for kr. 200,- Bestilling av EMIT brikke via følgende skjema

NB! Leiebrikker skal leveres sekretariat umiddelbart etter målgang Fellesstart.

Påmelding til nøytral service
Påmelding til nøytral service, fellestart for klassene M/K 13-16 via følgende skjema

Kontaktskjema
Kontakt opplysninger til person i klubb. R3E vil bruke dette dersom syklister har uhell eller liknende. Informasjon legges inn via følgende skjema

Generelt:
Emitbrikker som ikke er i bruk, må ikke ligge i servicebilen. Av hensyn til Emit-systemet er det viktig at rytterne ikke oppholder seg innenfor avsperret start/ målområde.

Kontroll av Emitbrikke
Er obligatorisk – dette kan gjøres hele dagen. Vær ute i god tid. Det vil bli satt opp et eget bord/telt ved de enkelte startområdene hvor rytterne skal bortom å kontrollere brikken – her hentes også leiebrikker. De blir også mulig å hente leiebrikker og kontrollere egne brikker i Sekretariat fredag på Quality Airport Hotell 17:00 til 21:00.

Lisens
Alle ryttere over 12 år må løse lisens. Ryttere opp til og med 12 år er forsikret gjennom NIFs barneidretts-forsikring. Lisens medbringes for kontroll. Engangslisens fås kjøpt i sekretariatet. Engangslisens for ungdom 13-16 år koster 50,- per ritt.

Kun nøytral service på fellesstarten i M/K 13-16
Det er ikke tillatt å kjøre service i klassene M/K 10-12, arrangør kjører oppsamlerbil i disse klassene.
Klubber som ønsker å kjøre nøytralservice i klassene M/K 13-16 må gi beskjed under lagledermøtet fredag.
Send gjerne ønske om servicekjøring på mail: torleif.lutro@outlook.com
Arrangør kjører oppsamlerbil bak siste rytter i alle klasser.
Hjul leveres inn i startområdet i god tid før start til klubbene som kjører nøytral service i de ulike klassene. Husk å merke hjulene med klubb navn.

Kiosk
Mobil kioskvogn, plassert ved start/mål, under rittet både på lørdag og søndag.

Overnattingsmuligheter
Rogaland 3 Etappers har i år også avtale med Quality Airport Hotell Stavanger.
Overnatting fra 21.4.2017 til 23.4.2017
Enkeltrom kr. 655,- pr. rom pr. natt inkl. frokostbuffé
Dobbeltrom kr. 755,- pr. rom pr. natt inkl. frokostbuffé
Trippelrom kr. 975,- pr. rom pr. natt inkl. frokostbuffé
Deltagere bestiller overnatting selv. Kontakt Quality Airport Hotell Stavanger direkte per telefon 51 94 20 10, eller e-mail, q.stavanger@choice.no. Oppgi kodeord SYKKEL for å booke overnatting til avtalte priser.

Sikkerhet
Som arrangør har vi vektlagt sikkerheten. Løypene er tidligere blitt brukt til landeveisritt og lagt slik at vi kommer i minst mulig konflikt med trafikken. Det vil være tilgjengelig sanitetspersonell under arrangementet.
Rittleder ønsker at hver lagleder på lagledermøte, eller ved henting av start nr., skriver inn på liste sitt navn og mobilnummer som kan benyttes dersom uhellet er ute. Vi har som prinsipp at ingen skal fraktes ut av området for behandling uten eskorte fra lagledelse/familie.

Rittregler
Rittregler i henhold til NCF sitt reglement. Se http://sykling.no. Godkjent hjelm er påbudt, anbefales at lagledere bruker dette. Alle sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger.

Spesielt nevnes:
I flerdagersritt/etapperitt for M/K10-16 år, med sammenlagt resultat, vil ryttere som ikke fullfører på grunn av punktering, kjedebrudd eller andre skader på sykkelen som gjør den ukjørbar, få 1 minutts tillegg i tid regnet ut i fra dårligste tid i klassen.
Ryttere som i, eller like etter, sluttspurten løfter begge hendene fra styret skal, hvis det skjer i tett sprintformasjon, deplasseres til siste rytter i puljen.

Anti-doping
R3E er et rent arrangement. Anti-doping Norge vil foreta uanmeldte kontroller på alle NCF registrerte ritt. Som arrangør vil vi tilrettelegge forholdene for en eventuell kontroll etter gjeldene rutine. Alle ryttere og ledere skal forholde seg til instrukser gitt fra representanter fra Anti-doping Norge. Dersom utøver blir plukket ut til kontroll vil vi bruke samme kontaktliste som nevnt under sikkerhet. Ingen utøvere under 16 år skal til kontroll uten eskorte.

Kommissærer
Sjefskommissær:
Jurymedlem: TBN
Jurymedlem: TBN
Ass. Kommissær: TBN

Viktige telefonnr:
Rittleder: 982 17 311
Ass. Rittleder: 480 72005
Vaktansvarlig: 974 78 537

Sanitet:
AMK 113
Løypene de samme som i fjor
Sekretariatet det samme som i fjor

Lagledermøte
Lagledermøte avholdes fredag 21.4.2017 på Quality Airport Hotell Stavanger kl. 19:00 (alle klasser). Det anmodes sterkt om at alle lagledere stiller på dette møtet slik at god informasjon kan gis og spørsmål kan avklares.