Frøy har blitt tildelt Nordisk Mesterskap for Masters i 2018.

Lørdag 4. september var det nøyaktig 9 måneder til Nordisk mesterskap i Masters landevei. Det var en fin anledning til å inspisere løypene i mesterskapet. Representanter fra alle sykkelforbundene i Finland, Danmark, Sverige og Norge møtte arrangørklubben IF Frøy. Etter en gjennomgang av planene, var det befaring av løypene både i fellesstart og tempo.

Løypene har utgangspunkt i Ås, og går i kupert terreng i Follo.

– Den nordiske komiteen ga uttrykk for at den var veldig fornøyd både med forslagene til traseer og med opplegget ellers for mesterskapet. Både IF Frøy og sykkelforbundene er opptatt av å lage et mesterskap som skal gi deltakerne gode opplevelser, sier Jørn Michalsen.

Han er prosjektleder for mesterskapet for IF Frøy, og deltok i møtet sammen med Arne Hanssen fra styret og Sidsel Grøndalen, som har ansvaret for påmelding og sekretariat.

Rundløypa på 37.1 kilometer i fellesstarten ble spikret, mens tempoløypa blir fastlagt etter nærmere vurdering av sikkerhet. Løypene blir publisert på mesterskapets nettside i løpet av kort tid.